💪 Wie zijn de Compostino's?

De compostino's zijn de vrijwilligers die bij Midwest meehelpen met het beheer van het project.

🤔 Om over na te denken


📄 Workflow

Deelnemers

Buurtbewoners moeten zich aanmelden om mee te doen (via een formulier of e-mailadres)

Wanneer er plek is krijgt de bewoner informatie over het composteren bij Midwest, de toegestane GF artikelen en een AVG toestemmingsformulier toegestuurd. Na ondertekenen krijgen ze een uniek identificatienummer

Inbrengen

  1. Deelnemers kunnen hun compost brengen wanneer Midwest open is
  2. De deelnemer weegt het verzamelde compost en vult het gewicht samen met hun identificatienummer in op de weeglijst
  3. De deelnemer stort het GF in de tumbler die op dat moment is aangewezen als actieve container
  4. De deelnemer voegt een hoeveelheid droog materiaal toe (evenveel als het ingebrachte GF). Dit droog materiaal kan afgevallen blad, houtkrullen/zaagsel of verscheurd papier/karton zijn
Powered by Fruition